Siro ho KOBZENTUSS (dạng ống)

  • Giúp bổ phế, hỗ trợ hạn chế ho nhiều
  • Giúp giảm tình trạng tăng tiết đờm
  • Hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do ho kéo dài
Danh mục:
All in one