BỔ THẦN KINH NERVOUS GOLD H5000

  • Hỗ trợ bổ sung Vitamin nhóm B cho cơ thể
  • Người suy nhược thần kinh
  • Đau dây thần kinh ngoại biên với các biểu hiện: đau mỏi cổ, vai gáy, tê bì chân tay
All in one