GOLDASMO 100 (dạng gói)

Điều trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Cefpodoxime

Danh mục:
All in one